Ofatumumab, lek dla pacjentów chorych na rzutową postać stwardnienia rozsianego (RMS), zarejestrowany został w Europie - podaje firma Novartis.