Krzysztof Gołuch przez trzy lata fotografował osoby niepełnosprawne zatrudnione w specjalnie do tego celu stworzonym hotelu. Powstała niezwykła fotograficzna opowieść, w jaki sposób praca nadaje życiu człowieka cel. Ujmujące zdjęcia można oglądać w znajdującym się na Nikiszowcu Dziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic.