Symbolicznym przecięciem wstęgi, oficjalnie otwarto tzw. mieszkanie chronione treningowe. Jest ono przeznaczone dla czterech pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością.