Blisko 4,8 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska z funduszy unijnych na wprowadzenie zmian, dzięki którym uczelnia stanie się bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).