Zgodnie z przyjętą 12 marca br. przez rząd wersją projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami lek przewlekle choremu dziecku będzie mógł podać - jeśli będzie chciał - także nauczyciel.