Projekt uchwały w sprawie utworzenia Oddziału Publicznego Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Łomży ma zostać złożony na najbliższej sesji.