Zakończyły się prace w miejskiej piątce. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana została specjalna rampa dla wózków oraz dostosowano łazienka na parterze budynku. Ponadto w mieszkaniu chronionym powstał drugi oddział placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Poza Horyzont."