Z roku na rok liczba udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami zwiększa się. Jak podkreśla Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy, rozwiązania te wprowadzane są zarówno przy realizacji dużych inwestycji drogowych, takich jak np. rozbudowa ul. Kujawskiej czy Grunwaldzkiej, jak i przy okazji drobnych remontów ulic czy w ramach zadań BBO.