W 2017 roku, dwoma rozporządzeniami, min. Anna Zalewska skazała na izolację tysiące dzieci z niepełnosprawnościami. Zamiast w szkole, zostały zmuszone do nauki w domu i pozbawione kontaktu z rówieśnikami. We współpracy z matką jednego z tych dzieci Moniką Mamulską napisaliśmy raport, który przedstawiła w Parlamencie Europejskim. Rząd nie reaguje na problem