Wzrost ubóstwa o 50 proc., masowe zakażenia w domach pomocy społecznej, seniorzy całkowicie odcięci od aktywności społecznej i opieki. W debacie o kryzysie dużo mówi się o przedsiębiorcach, ale kryzys najbardziej uderza w wykluczonych: ubogich, bezrobotnych, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami. Omawiamy raport z rekomendacjami dla polityki społecznej