Osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulg w przejazdach komunikacji miejskiej w Trójmieście do ukończenia 30. roku życia. - Dlaczego akurat do tego wieku? - pyta pan Krzysztof. Przedstawiciele ZKM Gdynia sugerują, by ubiegał się o rentę, co uprawnia do ulgowych przejazdów bez względu na wiek.