Rolę warsztatów terapii zajęciowej i potrzebę budowania szerokiej koalicji rządu, samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych podkreśliła w poniedziałek w Poznaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.