Niezwykle emocjonalny taniec poruszył wszystkich. Widzowie płakali, a Agnieszce Chylińskiej z wrażenia zabrakło tchu...