Pracownicy, interesanci, odwiedzający, ale też niepełnosprawni osadzeni – wszyscy w Zakładzie Karnym we Wronkach mogą korzystać z różnych sfer aktywności na zasadzie równości z innymi osobami. Warto o tym przypomnieć podczas obchodzonego dziś Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.