W październiku 2018 r. para z niepełnosprawnością intelektualną złożyła wniosek do sądu w Biskupcu o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Jednak sąd rejonowy oddalił ich wniosek, uzasadniając, że istnieje zagrożenie dla trwałości małżeństwa.