44 pełnoletnie, niesamodzielne osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie z terenu Ostrołęki i powiatów ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego objęte zostaną pomocą w ramach projektu „Samodzielnie przez życie” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność, Praca, Aktywność”. Realizacja projektu ruszy 1 kwietnia.