Na drodze do likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Lutra, w którym uczą się dzieci niepełnosprawne, władzom miasta na drodze stanęła opinia Anny Zalewskiej. Minister podtrzymała negatywną opinię kuratora Romana Kowalczyka w tej sprawie.