W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwa weryfikacja zapotrzebowania tegorocznego samorządów na mieszkania chronione. Jak podał resort ” w latach 2017-2018 dzięki dofinansowaniu w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” utworzono 80 takich mieszkań.