Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wyniki naboru w programach „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Z tego pierwszego skorzysta niemal 700 gmin i powiatów w całej Polsce, z tego drugiego ponad 750 samorządów. Ze względu na duże zainteresowanie samorządów zwiększono budżet programów.