Powiększa się baza sprzętu rehabilitacyjnego, który bezpłatnie wypożycza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach