Przy Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie rozpoczęły działalność mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych. Na ten cel zostały zaadaptowane dwa piętra Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II.