Świadczenia pieniężne, bony opiekuńcze, ulgi podatkowe, centra usług, urlopy dla opiekunów – to obietnice wyborcze komitetów dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.