Gazeta Prawna Pisze, że jeden z rodziców dzieci niepełnosprawnych (Roman W.) skierował skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Sprawa dotyczy sytuacji, czy rodzic jest uprawniony do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko, jeżeli inna osoba w rodzinie jest do niego uprawniona na to samo lub drugie dziecko. Zaskarżony przepis to art. art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który mówi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, „jeśli osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym lub gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.” – pisze gazeta.


Skarżący ma dwoje dzieci niepełnosprawnych i podczas przebywania na płatnym urlopie wychowawczym nie może pobierać świadczenia pielęgnacyjnego (od 1 grudnia 2009 roku świadczenie to wynosi 520 zł). Problem w tym, że jeśli rodzic ma kilkoro niepełnosprawnych dzieci – czyli tak jak Roman W. – tylko jeden rodzic może pobierać świadczenie pielęgnacyjne nawet jeśli obydwoje rodzicie nie pracują. Poza tym świadczenie pielęgnacyjne nie uwzględnia ilości niepełnosprawnych w rodzinie, którymi trzeba się opiekować. A to oznacza, że można mieć np. 5 niepełnosprawnych dzieci a świadczenie tylko jedno.


Skarżący zarzuca m.in. złamanie konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. art. 71 ust. Konstytucji, który mówi, że Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, zaś rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych;


//Gazeta Prawna, Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 7/11)