Trybunał Konstytucyjny wydał 19 kwietnia 2011 wyrok, w którym stwierdził, że zgodne z Konstytucją są przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych w stosunku do rodzin z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Sprawa dotyczyła kobiety (Barbara W.) wychowującej dwoje niepełnosprawne dzieci, której odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Ta uznała to za krzywdzące i decyzję o odmowie skierowała do sądu. Przepisy co prawda różnicują progi dochodowe przy ubieganiu się o zasiłek w sytuacji, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, ale nie odnoszą się do ich większej ilości.


Rodzina może starać się o zasiłek, kiedy dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł (dziecko jest sprawne) i 583 zł (dziecko jest niepełnosprawne). Problem dotyczy tych rodzin, gdzie jest więcej dzieci niepełnosprawnych niż tylko jedno (sprawa nie dotyczy dzieci z lekkim stopniem niesprawności, czyli de facto zdrowych) . W takich przypadkach progi dochodowe powinny być podniesione, bo dzieci mają pozorną gwarancję uzyskania zasiłku rodzinnego. Sąd, który skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego (TK) zaznaczył, że ustawodawca nie zauważył konieczności wprowadzenia dalszego zróżnicowania pomiędzy rodzinami z jednym dzieckiem niepełnosprawnym i rodzinami z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych. Oznacza to złamanie zasady równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne oraz zasadą niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.


Z takim poglądem nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim nie różnicuje poziomu dochodu na osobę w rodzinie między rodzicami z jednym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności a rodzinami z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 69 i art. 71 ust. 1 konstytucji.

  

Niepełnosprawność warta 79 zł


Zdrowa rodzina – zasiłek rodzinny należy się, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł

Rodzina z 1 niepełnosprawnym dzieckiem - zasiłek rodzinny należy się, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 583 zł,

...

Rodzina z 5 niepełnosprawnych dzieci - zasiłek rodzinny należy się, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 583 zł

Itd. 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY NIE ROZUMIE ISTOTY PROBLEMU


Trybunał zupełnie nie rozumie co to znaczy mieć w rodzinie dziecko niepełnosprawne, a już więcej jak jedno to prawdziwa makabra. Pół biedy, kiedy dziecko z orzeczeniem jest na tyle sprawne, że może wykonywać większość rzeczy samodzielnie. Jednak w momencie, kiedy rodzicie muszą opiekować się dwójką całkowicie sparaliżowanych dzieci i na dodatek leżących, np. pod respiratorami, mają zapewnioną taką samą pomoc, jak rodzina, gdzie stan zdrowia dzieci jest o wiele lepszy. Z tego względu obecne przepisy są też dyskryminujące, a na dodatek ten krzywdzący wyrok Trybunału zupełnie pozbawił rodziny lepszej pomocy. Skoro przepisy są zgodne z Konstytucją, to już nikt się tym problemem nie zajmie. Jaki cel miał TK, aby w taki sposób „znęcać” się nad chorymi dziećmi i ich rodzinami? Aby było ciekawiej, TK zauważył, że pomoc państwowa oferowana rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi jest mała, ale z drugiej strony swoim orzeczeniem przybił im gwóźdź do trumny. Oby sędziowie TK, ani ich synowie czy córki nigdy nie musieli zajmować się chorymi potomkami.

 

Przed wydawaniem takich wyroków TK powinień poczytać sobie takie opracowania

 

Jest samotny i żyje w biedzie - to niepełnosprawny uczeń, 20 kwietnia 2011, wp.pl(PAP)

"Niepełnosprawny uczeń jest osamotniony, żyje w biedzie i ma ograniczone perspektywy zawodowe - wynika z badań przeprowadzonych przez łódzkich socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego oraz biura osób niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej."


W sumie zachowanie TK to jeszcze nic w porównaniu z autorami ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Ci to dopiero chcą nam zafundować prawdziwy Armagedon ... i nie trudno zgadnąć, że chodzi o zarabianie na ludzkim nieszczęściu.


Trybunał Konstytucyjny, 19 kwietnia 2010, sygn. akt P 41/09


UWAGA! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) ogłaszanych na stronie

www.nie-pelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych jest całkowicie dozwolone i nie wymaga pisemnej zgody. Teksty powstały bez wyciągania publicznych pieniędzy i tym samym żerowania na niepełnosprawnych, chorych, ich rodzinach i przyjaciołach!