Jak pisze „Rzeczpospolita” od 2013 roku zdrowi emeryci stracą zasiłek pielęgnacyjny , który obecnie należy się każdemu, kto ukończył 75 lat. Zmiana zasad przyznawania zasiłku to jeden z elementów okołoemerytalnego pakietu socjalnego zapowiedzianego przez Donalda Tuska.

 

Projekt ustawy tworzący w Polsce system opieki nad osobami starszymi i chorymi ma trafić do Sejmu już w czerwcu. Zakłada on, że od przyszłego roku osoby chore dostaną bon, którym będą mogły płacić za opiekę. Wysokość wsparcia będzie zależeć od posiadania stopnia niesamodzielności, a ten będą nadawać ZUS i powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Pieniądze na finansowanie bonu mają pochodzić z dodatku pielęgnacyjnego, który otrzymują dziś wszyscy emeryci powyżej 75. roku życia. To wydatek z budżetu rzędu 4 mld zł rocznie. Po zmianach pieniądze dostawać będą tylko potrzebujący.


Więcej, Zdrowi emeryci stracą dodatek, Rzeczpospolita z21 luty 2012, s.A4