Organy podatkowe mają prawo kontrolowania prawidłowości odliczeń stosowanych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

Jeśli osoba niepełnosprawna odliczy od dochodu wydatki na adaptację mieszkania, może ją odwiedzić urzędnik skarbowy.


– Ulga rehabilitacyjna obniża dochód, a ten stanowi podstawę opodatkowania, co powoduje, że nieuprawnione zastosowanie ulgi zmniejsza wysokość podatku – stwierdza Edyta Rajchel, radca prawny w Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd, oddział w Krakowie. (...) Jeśli w opinii urzędu niezbędne będzie zweryfikowanie zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji, podatnik może spodziewać się wizyty urzędników fiskusa w wyremontowanym mieszkaniu.


Więcej, PIT: fiskus sprawdzi adaptacje mieszkań osób niepełnosprawnych, Dziennik Gazeta Prawna z 27 luty 2012