Sejm przyjął w piątek informację rządu na temat realizacji w 2010 r. postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o odrzucenie informacji zgłosił Ruch Palikota.


Za odrzuceniem informacji było 56 posłów, przeciw - 239, a 154 wstrzymało się od głosu.


Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - uchwalona przez Sejm w 1997 r. - stanowi, że "osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji".


Więcej Sejm przyjął informację nt. realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, wyborcza.pl/PAP z 2 marca 2012

 

UZUPEŁNIENIE (3 marca 2012)

 

Tusk zapowiedział także, że jeszcze tej wiosny Polska ratyfikuje konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jak podkreślił, strona polska miała kilka wątpliwości, które dotyczyły głównie skutków finansowych wprowadzenia konwencji w życie.


"Przepisy tej konwencji dotyczą m.in. dość bolesnego ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych z deficytem intelektualnym, które w polskich przepisach prawa często są ubezwłasnowolnione i nie mogą np. zawrzeć ślubu. (...) Wszystkie opinie i moja intencja jest taka, aby również tę konwencję jak najszybciej ratyfikować" - powiedział szef polskiego rządu.


Także Kozłowska-Rajewicz powiedziała, że Polska powinna przystąpić też do ratyfikacji konwencji dot. praw osób niepełnosprawnych z 2006 r. "Najwyższy czas, żeby Polska przystąpiła do ratyfikacji tej konwencji" - podkreśliła.

Więcej, Będzie ratyfikacja konwencji bioetycznej i o niepełnosprawnych rp.pl/PAP z 3 marca 2012