Iniekcja do oka bez ulgi rehabilitacyjnejO uldze rehabilitacyjnej napisano wiele i zapewne jeszcze wiele się napisze. Wszystko przez niezbyt jasne i precyzyjne określenia użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładem tego jest choćby możliwość odliczenia wydatków związanych z iniekcją do oka i zakupu lekarstw.

 

W opisywanej sprawie podatniczka zwróciła się do Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej związanej z leczeniem oka i zakupem lekarstw.


Kobieta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym na stałe związane ze wzrokiem. Lewe oko ma niedowidzące w dużym stopniu od urodzenia. W prawym oku nastąpiło zwyrodnienie starcze na które Wnioskodawczyni pobiera zabiegi lecznicze i zarazem rehabilitacyjne w Klinice celem powstrzymania dalszego zwyrodnienia co grozi Jej całkowitym pozbawieniem widzenia. Obecnie posiada pięć rachunków (faktur) i w dalszym ciągu jest pacjentem Kliniki. Powyższe zabiegi nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Zdaniem kobiety może sobie ona odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty leczenia oczu (tj. zabieg iniekcji do oka) oraz zakup leków w tym temacie, bo posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalisty o konieczności stosowania zaleconego leku.


W odpowiedzi dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził [*], że zakup leku co do którego lekarz specjalista stwierdził, że powinna go stosować (stale lub czasowo) podatniczka ma prawo odliczyć wydatek poniesiony na ten cel w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, zgodnie z treścią art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Natomiast w przypadku iniekcji do oka, dyrektor IS zauważył, że możliwość zaliczenia zabiegu w ramach ulgi rehabilitacyjnej można oceniać jedynie poprzez pryzmat art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ten nie pozwala na ujęcie kosztów iniekcji w ramach ulgi.


Co ciekawe, dyrektor IS słusznie stwierdził, że leczenie choroby oczu przez podanie w formie iniekcji do oka leku może poprawić stan zdrowia wnioskodawczyni i przywróci możliwą do osiągnięcia sprawność widzenia wnioskodawczyni, ale na to nie przysługuje odliczenie.


Niestety tego typu linia orzecznictwa fiskusa jest już ugruntowana i jasno z niej wynika, że o ile zakup lekarstw można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (po spełnieniu pozostałych warunków) o tyle zabieg iniekcji już nie. Potwierdzają to dwie inne interpretacje – jedna IS z Katowic [**] a druga IS z Poznania [***]. Za każdym razem chodzi o to samo – zabieg to nie rehabilitacja.

 

Fiskus przytacza fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „zabieg”, „rehabilitacja” oraz „rehabilitacja lecznicza”. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „Słowniku wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991r.) oraz „Encyklopedii” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Zatem w ramach ww. ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieszczą się z pewnością wydatki na zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, poniesione przez osobę niepełnosprawną, ale nie operacje czy typowe zabiegi o charakterze chirurgicznym.


[*]Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-633/11-4/AK, 14 GRUDNIA 2011 R.

[**]Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/1/415-982/10/ŚS, 1 LUTY 2011 R.

[***]Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/415-53/09-4/JK, 10 KWIECIEŃ 2009 R.

 

UWAGA! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych na stronie www.nie-pelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych jest całkowicie dozwolone i nie wymaga pisemnej zgody. Wymaga się jedynie podanie źródła w postaci aktywnego linka do niniejszej strony (www.nie-pelnosprawni.pl). Zezwolenie nie obejmuje zdjęć, grafik lub innych symboli.

Tekst udostępnia się w oparciu o postanowienia Creative Commons (CC-BY-NC 3.0)