Osoba niepełnosprawna lub ta, na utrzymaniu której znajdują się niepełnosprawni członkowie rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Gdy posiada samochód osobowy, którym jeździ na rehabilitację, może swój dochód pomniejszyć maksymalnie o 2280 zł. Limit ten mogą podwoić małżonkowie.


Jeśli rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko i każde z nich łoży na jego utrzymanie, obojgu przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej (2*2280 zł). A zatem każdy z nich z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne dziecka może odliczyć 2280 zł. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok o sygn. akt I SA/Kr 1/11).


Więcej, Rodzice odliczą podwójną ulgę rehabilitacyjną, Gazeta Prawna