Przebieg całego postępowania na swojej stronie internetowej opisuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która objęła sprawę Programem Spraw Precedensowych.


Asesor prokuratury, po tym, jak uległa wypadkowi samochodowemu i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, została zwolniona z pracy. Jako przyczyny rozstania z pracownicą Prokurator Generalny podał nieobecność w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok oraz niezdolność do pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego.


Zwolniona pracownica prokuratury domagała się przed Sądem Rejonowym w Włocławku przywrócenia do pracy oraz odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji orzekały na niekorzyść powódki.


Więcej, Czy niepełnosprawny może być asesorem prokuratorskim, rp.pl z 16 marzec 2012


Praca prokuratora to przede wszystkim praca umysłowa, ale kiedy zajdzie konieczność prokurator musi wejść w każdą dziurę, zakamarek itd. Czy na wózku inwalidzkim da się to zrobić?. Od tego wszyscy powinni zacząć rozmyślania, a nie od szumnego hasła dyskryminacja. Najlepiej to zrobić praktycznie - wjedzie wózkiem tam gdzie trzeba, to znaczy że wózek w niczym nie przeszkadza. Czy taki test trudno przeprowadzić?.