W mieszkaniu chronionym osoba nabywa umiejętności radzenia sobie i pełnienia ról społecznych, ale należy pamiętać, że nie są to lokale dla osób niesamodzielnych wymagających stałej pomocy.


Jak pisze „Rzeczpospolita” minister pracy i polityki społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych, z którego wynika, że w mieszkaniu chronionym mogą zamieszkać przynajmniej trzy osoby, a pomoc w przemieszczaniu się i wykonywaniu czynności w życiu codziennym powinna być świadczona przynajmniej przez 3 godziny dziennie.


Ponadto raz na kwartał sytuacja lokatora będzie oceniana i w razie potrzeby program usamodzielniania lub program wspierania będzie zmieniany.


Gmin mają czas na dostosowanie mieszkań chronionych do nowych wymogów do końca 2014 roku.


Na koniec grudnia 2010 roku było 496 mieszkań dysponujących 2077 miejscami, ale z takich lokalów korzystało 1951 osób. Pobyt w zależności od przyjętego regulaminu jednostki prowadzącej mieszkania chronione jest różny – od całkowitego zwolnienia z opłat do 70% uzyskiwanego przez danego lokatora dochodu.


// Opieka w mieszkaniu chronionym, Rzeczpospolita z 21 marzec 2012, s.C5, nie-pelnosprawni.pl