W październiku 2006 r. Wnioskodawczyni uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. W latach 2006 - 2007 przeszła 7 operacji ortopedycznych. Przez cały ten czas, jak również i obecnie Wnioskodawczyni korzysta z ciągłych rehabilitacji - dla potrzeb których używa samochód osobowy - właściciel współmałżonek (Wnioskodawczyni nie posiada rozdzielności majątkowej, istnieje współwłasność majątkowa).

undefined


W 2009 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do Miejskiego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w X, który orzekł niepełnosprawność o stopniu umiarkowanym z zaznaczeniem, że niepełnosprawność istnieje od października 2006 r. (orzeczenie z dnia 29.04.2009 r.) 
 
 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 

Czy może Wnioskodawczyni skorzystać z odpisu od dochodu z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w wysokości 2.280 zł, poprzez korektę do PIT - 37 za rok 2006, 2007 i 2008...

 
W odpowiedzi na pytanie podatniczki Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 29 lipca 2009 (nr IPPB4-415-369/09-2/PJ) udzielił wyjaśnienia, że osoba niepełnosprawna dojeżdżająca własnym autem na zabiegi rehabilitacyjne może odliczyć od swojego dochodu wykazanego w PIT kwotę 2280 zł.

 

Ministerstwo Finansów (baza interpretacji indywidualnych)