Wnioskodawczyni zwróciła się do Urzędu Skarbowego z prośbą o korektę zeznania podatkowego za rok 2008. Matka Wnioskodawczyni nie uzyskuje dochodów umożliwiających skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej (Dochód matki Wnioskodawczyni w roku 2008 nie przekroczył 9120 PLN), pozostaje na utrzymaniu Wnioskodawczyni i posiada stosowne i aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W 2008 r. Wnioskodawczyni dowoziła matkę swoim samochodem na zabiegi rehabilitacyjne oraz na turnus rehabilitacyjny.


Wnioskodawczyni posiada samochód osobowy, ale zarejestrowany jako ciężarowy. Samochód Wnioskodawczyni zakupiła z kratką. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Samochodu (faktycznie osobowego) używa tylko dla własnych celów. Kratka uniemożliwia wykorzystanie samochodu jako ciężarowego. Auto jest zarejestrowane jako ciężarowe, ponieważ ma kratkę, gdyż poprzedni właściciel odliczał VAT.


W związku z tym podatniczka chciała wiedzieć, czy przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 14 updof.


W odpowiedzi na wniosek podatniczki Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (27 lipca 2009 r. nr IPPB4-415-359/09-4/PJ) stwierdził, że wydatki na korzystanie z samochodu ciężarowego na potrzeby związane z przewozem osoby pozostającej na utrzymaniu na zabiegi rehabilitacyjne nie mogą być odliczane od podstawy opodatkowania., tj. wykorzystywanie auta zarejestrowanego jako ciężarowy pozbawia podatniczkę prawa do ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7 pkt 14 updof .


Ministerstwo Finansów (baza interpretacji indywidualnych)