Rolnicy nie posiadający wymaganego stażu pracy w przypadku choroby mogą nie otrzymać świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bowiem okresy opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze nie są wliczane do stażu uprawniającego otrzymanie renty z ZUS. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2016 roku [*].

 

Osoba starająca się o rentę w ZUS musi wykazać się stażem pracy. Przykładowo od mężczyzn w wieku powyżej 30 lat przepisy wymagają, aby w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o rentę mieli przepracowane co najmniej 5 lat. Problem pojawia się, gdy w tym czasie osoba korzystała z ubezpieczenia rolniczego, taki staż bowiem nie daje prawo do renty.

 

W sprawie, którą zajmował się Sąd Najwyższy, niedoszły rencista-rolnik miał tylko trzy lata pracy. Rolnik powołał się jednak na art. 58 ust 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który mówi, że to świadczenie może dostać także mężczyzna, który ma łącznie ponad 30 lat stażu, i on ten warunek spełniał. Okazało się jednak, iż przeszło 21 lat z tego stażu to okres ubezpieczenia rolniczego, a tego zgodnie z art. 58 ust 4 ustawy do stażu, który daje prawo do renty, się nie wlicza.

 

Możliwość starania się o rentę przez tego, kto ostatnio niewiele pracował, mają wyłącznie osoby, które do 30-letniego stażu mogą wliczyć okresy składkowe określone w art. 6 ustawy, czyli m.in: staż ubezpieczenia w ZUS, okresy służby w wojsku, ubezpieczenia jako duchowny czy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych.

 

Artykuł 58 ustawy emerytalnej zawiera tzw. wymóg gęstości okresów ubezpieczenia przed przejściem na rentę, by te świadczenia dostawały osoby rzeczywiście pracujące. Przywilej dla osób z odpowiednio długim stażem składkowym ma zaś charakter wyjątkowy.

 

Można zadać sobie pytanie, czy byli rolnicy nie są dyskryminowani przez te przepisy?. Mają długi staż pracy, który z powodu jakiegoś przepisu i tak nie jest uwzględniany przy wyliczaniu renty z ZUS.

 

[*] Wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2016 roku sygn. akt: I UK 136/15 [plik pdf]