Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje, jak rozwiązać kwestię różnic w wysokości świadczeń pielęgnacyjnych i wcześniejszych emerytur opiekunów osób niepełnosprawnych – podała agencja PAP cytując wypowiedź z Sejmu zastępcy dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS Marek Bucior.

 

W środę 19 października 2016 sejmowa komisja ds. petycji zajmowała się rozpatrzeniem petycji w sprawie podniesienia wysokości wcześniejszej emerytury (EWK) z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu znacznym.

 

Recz w tym, że rodzice, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę z powodu opieki nad dzieckiem dostają obecnie mniej, niż rodzice korzystający ze świadczenia pielęgnacyjnego (1300 zł netto obecnie i prawdopodobnie 1406 zł. W 2017 roku). Z danych ZUS wynika, że w czerwcu 2016 r. średnia emerytura EWK wynosiła ok. 1188 zł, ale 28% emerytur EWK to świadczenia poniżej 900 zł.

 

Ministerstwo planuje „dosypkę” do emerytury

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wyrównanie EWK i świadczeń pielęgnacyjnych nie poprzez podwyższenie emerytury do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, ale przyznanie jakieś części świadczenia pielęgnacyjnego, aby oba świadczenia były równe. To akurat dobre rozwiązanie, bo przyznanie częściowego świadczenia pielęgnacyjnego oznacza odprowadzanie składek społecznych, a co za tym idzie osoba pobierająca EWK będzie mogła występować do ZUS o przeliczenie emerytury, właśnie ze względu na opłacanie składek.

 

Koszt takiego rozwiązania ministerstwo pracy szacuje na 170 mln zł. Należy zaznaczyć, że wciąż na realizację czeka wyrok TK z 21 października 2014 roku (sygn. akt K 38/13), który stwierdził, że nie można różnicować kwoty pomocy w zależności od okresu kiedy powstała niepełnosprawność. Sprawą interesuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zapowiedział, iż zwróci się do rządu z apelem o pilne podjęcie działań porządkujących system świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych opiekunom osób niepełnosprawnych.

 

 (aktualizacja 20 październik 216)