Jak podaje Rzeczpospolita, zasiłek stały będzie wypłacany wstecz dla osób, które o niego wystąpiły, ale są w trakcie oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. W trakcie oczekiwania na wydanie orzeczenia, zainteresowany będzie mógł pobierać zasiłek okresowy.

 

Takie rozwiązanie przewiduje projekt zmian ustawy o pomocy społecznej, przyjęty przez Radę Ministrów, a który realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (sygn. SK 19/14).

 

Niepełnosprawny ubiegający się o orzeczenie będzie mógł otrzymywać zasiłek okresowy. Wystarczy, że wraz z wnioskiem o zasiłek złoży potwierdzenie, iż stara się o orzeczenie o niepełnosprawności. Kiedy takie orzeczenie uzyska, będzie miał 30 dni na złożenie dokumentów w ośrodku pomocy społecznej. Wówczas zasiłek (tym razem stały) zostanie wypłacony wstecz tj. od miesiąca wystąpienia o pomoc.

 

Co ważne, wysokość zasiłku stałego wypłacanego wstecz zostanie potem pomniejszona o wypłaconą pomoc.

 

Projekt zmian stawy o pomocy społecznej został już przesłany do Sejmu.