Jak pisze Dziennik gazeta Prawna rodzice mogą dostać 4 tys. zł na niepełnosprawne dziecko urodzone w 2016 r. o ile złożą wniosek do 2 stycznia 2017 roku. Niestety jest jeden szczegół, który powoduje, że tylko nieliczni mogą dostać jednorazową zapomogę.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1860) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka będzie przysługiwała rodzicom niepełnosprawnych dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju lub w trakcie porodu.

 

Art. 10 ust. 4 wspomnianej ustawy wskazuje, że wniosek o zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, ale bez określenia, że dopiero od 2017 r.

 

Niestety jak zaznacza gazeta, niektórzy rodzice mogą mieć problem z uzyskaniem świadczenia ze względu na konieczność zmieszczenia się w wynoszącym 12 miesięcy od dnia narodzin terminie. Na przykład, gdy dziecko spełniające medyczne kryteria do uzyskania zapomogi przyszło na świat 1 stycznia br., jego rodzic będzie mógł złożyć wniosek jedynie pierwszego dnia obowiązywania ustawy „Za życiem”, czyli 1 stycznia 2017 r. Jednak ten dzień jest dniem wolnym od pracy.

 

Zgodnie z art. 57 par. 3 kodeksu postępowania administracyjnego w takich okolicznościach za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni. Będzie nim 2 stycznia 2017 r., dlatego wydaje się, że wniosek, który w nim wpłynie, powinien być rozpatrzony, ale pewności co do tego nie ma.

 

// Michalina Topolewska, 4 tys. zł na niepełnosprawne dziecko urodzone w 2016 r. O ile rodzice zdążą złożyć wniosek, Gazeta Prawna z 6 grudzień 2016