22 lutego 2017 roku Komisja ds Petycji zaznajomiła się z informacją ministerstwa pracy odnośnie zrównania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Z informacji wynika, że resort pracy nie planuje zrównania kwoty tych świadczeń ze względu na zbyt duże obciążenia dla budżetu. Referującym ze strony resortu pracy był podsekretarz Marcin Zieleniecki.

 

Obecnie kwoty świadczeń wynoszą odpowiednio – 153 zł dla zasiłku pielęgnacyjnego oraz 209,59 zł dla dodatku pielęgnacyjnego (kwota obowiązuje od 1 marca 2017). Problem w tym, że kwota pierwszego świadczenia nie była waloryzowana od 10 lat.

 

Z informacji przedstawionej przez ministerstwo pracy wynika, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie, bo ministerstwo nie pracuje nad zrównaniem kwot świadczeń. Powodem są pieniądze. Gdyby zasiłek pielęgnacyjny zrównać do kwoty dodatku, budżet musiałby wyłożyć dodatkowe 650 mln zł rocznie. Podobna kwota padła (dokładnie 628 mln zł), kiedy w maju 2015 roku roku poseł PO zapytał ministerstwo pracy o możliwość zrównania kwot obu świadczeń (interpelacja poselska z 29 maja 2015 r., znak: K7INT32877). Wtedy również ówcześni przedstawiciele resortu pisali, że żadne zmiany kwot świadczeń nie są planowane.

 

Dzisiaj resort pracy – podobnie jak 2 lata temu – broni się, że oba świadczenia nie są tożsame. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem ubezpieczeniowym wypłacanym do renty czy emerytury i aby go dostać osoba ubiegająca się o to świadczenie musiała wykazać się „pewnym wkładem do systemu”. Zasiłek pielęgnacyjny jest z kolei samoistnym świadczeniem wypłacanym z budżetu państwa, czyli de facto z podatków.

 

Resort podał również informację ile osób pobiera dane rodzaj świadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny pobiera ok 920 tys. osób (dane na koniec 2015 roku), a dodatek pielęgnacyjny ok 2,3 mln osób.

 

Z opinią przedstawiciela ministerstwa pracy nie zgodził się przewodniczący Komisji ds. Petycji pan Sławomir Piechota. Poseł Piechota zwrócił uwagę, że oba świadczenia – dodatek i zasiłek – mają w istocie taką samą funkcję, tj. mają na celu pomoc w pokryciu większych kosztów życia osoby potrzebującej. Z tym również zgodził się przedstawiciel resortu pracy, ale oczywiście można usłyszeć starą śpiewkę ministerstwa – inna jest podstawa prawna przyznawania obu świadczeń i nieco inna jest grupa docelowa świadczeniobiorców.

 

Wiadomo tylko, że 1 listopada 2018 roku będą znane nowe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z zastrzeżeniem, że weryfikacja kwot nie oznacza obowiązkowego podwyższenia wysokości poszczególnych świadczeń rodzinnych. W zależności od sytuacji budżetowej, kwoty poszczególnych świadczeń rodzinnych, w tym także kwota zasiłku pielęgnacyjnego, może zostać na dotychczasowym poziomie. (patrz - Być może podniosą świadczenia/zasiłki pielęgnacyjne?. nie-pelnosprawni.pl z 9 sierpnia 2016).