Od 1 września 2017 roku będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Co prawda nowy wzór legitymacji miał obowiązywać już od 1 sierpnia, ale dopiero teraz wydano rozporządzenie wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Nowe legitymacje miały obowiązywać od 1 października 2016 roku, ale 10 marca 2016 roku Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował, że z przyczyn finansowych wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych na nowych zasadach będzie przesunięte na rok 2017.

 

W 2016 roku w projekcie nowelizacji ustawy o oraz niektórych innych ustaw, autorstwa grupy posłów PiS, zaproponowano przesunięcie terminu wejścia w życie zmian związanych z wprowadzeniem nowych legitymacji poświadczających niepełnosprawność i jej stopień - do października 2017 roku. Po pracach w Sejmie przyspieszono termin i ustalono datę na 1 sierpnia 2017 roku. Ale jak to bywa, niestety nie udało się dotrzymać terminu.

 

Dopiero 17 sierpnia 2017 roku zostało opublikowane rozporządzenie określające nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia publikacji, czyli 1 września 2017 roku [*].

 

[*] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2017 poz. 1541)