Sejm uchwalił w piątek 29 września 2017 przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jest ona bardzo korzystna dla rencistów, którym ZUS z urzędu obliczył emeryturę przed 1 marca 2017 r. niższą niż minimalne świadczenie. Będzie również zakaz przechodzenia na rentę przez emerytów.

 

Obecnie ok. 105 tys. takich osób nie wypracowało odpowiednio długiego stażu pracy, więc pobierają teraz emerytury poniżej ustawowego minimum wynoszącego 1000 zł brutto.

 

W myśl nowych przepisów osoby, które pobierały rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogły liczyć na minimum 750 zł emerytury, a renciści całkowicie niezdolni do pracy dostaną teraz co najmniej 1000 zł minimalnego świadczenia miesięcznie. Podwyżka ich świadczeń nastąpi od marca 2018 r, z wyrównaniem wstecz od 1 marca 2017 r.


MRPiPS szacuje, że roczny koszt wypłaty emerytur podwyższonych do wysokości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wyniesie ok. 94 mln zł (z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.).

 

Zakaz przechodzenia na rentę przez emeryta
Druga ważna zmiana w przyjętej nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie zakazu przechodzenia na rentę przez emerytów. Zdarzają się przypadki, gdy świadczenia z nowego systemu są niższe od renty liczonej na starych zasadach. Co roku z takiej możliwości korzystało około 3 tys. osób (patrz też Renta będzie większa niż emerytura, a wszystko przez lukę prawną, nie-pelnosprawni.pl z 3 marca 2017).

 

Przyjęta ustawa trafi teraz do Senatu.