auto zaparkowane na kopercie

11 października 2017 senacka Komisja ds. Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła projekt ustawy dającej kombatantom możliwość parkowania na tzw. kopertach. O taką możliwość wnioskował Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Marcin Telec główny legislator z Kancelarii Senatu wyjaśnił, że po zmianie przepisów w sprawie ubiegania się i wydawania nowych kart parkingowych, wielu kombatantów utraciło możliwość zdobycia takich kart. Są to z reguły niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takim osobom należy przywrócić możliwość starania się o karty również ze względu na to, że mają oni liczne zasługi na rzecz kraju.

 

Na poprzednim posiedzeniu komisji, członkowie tejże komisji przyjęli dwa postulaty:
- karta parkingowa przysługiwałaby wszystkim kombatantom bez względu na stopień niepełnosprawności. Jedynym warunkiem było by zaliczenie kombatanta do Korpusu Kombatantów;
- kombatant nie mógłby posługiwać się kartą parkingową ponieważ wzór karty parkingowej jest określony w prawie unijnym i taka karta zastrzeżona jest dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym wiązałoby się to z pewnymi problemami technicznymi.

 

Dlatego też główny legislator zaproponował, aby do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dodać nowy przepis 20(4). Zgodnie z tym przepisem każdemu kombatantowi - na podstawie decyzji administracyjnej urzędu ds. kombatantów - przysługiwałoby prawo do uzyskania karty kombatanta. Byłby to nowy dokument, na podstawie którego jej posiadacz miałby uprawnienia analogiczne do osoby niepełnosprawnej, która jest kierowcą. Kombatant mógłby wtedy parkować na kopercie pod warunkiem umieszczenia karty kombatanta za szybą, czyli analogicznie jak niepełnosprawny parkując na kopercie musi za szybę wystawić kartę parkingową.

 

Legislator dodał, że karta kombatanta miałby oznaczony czas swojej ważności, a jej wzór ustaliłoby ministerstwo ds. zabezpieczenia społecznego.

 

Senatora Jana Rulewskiego zaniepokoił fakt czy przyznanie takich uprawnień kombatantom nie wymusi rozbudowy infrastruktury parkingowej o kolejne koperty. Przyjęta liczba 4 tys osób, które skorzystałby z nowych regulacji wydaje się być mocno niedoszacowana.

 

… kombatanci nie zaparkują na kopercie

Z przestawionych propozycji legislatora nie był zadowolony Tomasz Schabowski z biura RPO, który wprost powiedział, że propozycje nie w pełni realizują postulaty środowisk kombatanckich. Co prawda projektowane przepisy umożliwiłyby kombatantowi niestosowanie się do niektórych znaków drogowych, ale kombatant nie mógłby parkować na kopercie. Również istnieje problem ze zwolnieniem z odpłatności w strefach płatnego parkowania. Uchwały miejskie przewidują, że takie zwolnienie przysługuje posiadaczowi karty parkingowej, ale nie dotyczyłoby już kombatanta posługującego się kartą kombatanta. Środowiska kombatanckie starały się uzyskać wszystkie przywileje przysługujące posiadaczom kart parkingowych, a projekt ustawy tego nie przewiduje.

 

Z zarzutami przedstawiciela RPO nie zgodził się legislator. Zaproponowane zmiany w pełni realizują postulaty kombatantów – nowe przepisy wyraźnie wskazują, że członek Korpusu Weteranów legitymujący się kartą kombatanta i poruszający się samochodem może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju … na zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej legitymującej się kartą parkingową.

 

Być może przedstawiciel RPO ma stary lub nieaktualny projekt ustawy stąd takie nieporozumienie.

 

… to kombatanci mogą parkować na kopercie czy nie?

Ponieważ pojawiły się spore wątpliwości, czy kombatanci rzeczywiście uzyskają możliwość parkowania na kopertach, Robert Mamątow, przewodniczący Komisji ds. Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jeszcze raz zapytał legislatora, czy to, nad czym pracuje komisja rzeczywiście umożliwi kombatantom parkowanie na kopertach. Legislator nie miał wątpliwości, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.

 

Ostatecznie senacka Komisja ds. Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła propozycję zmian umożliwiających kombatantom parkowanie na kopertach i wyznaczono senatora Andrzeja Mioduszewskiego na sprawozdawcę. Jedynym senatorem, który był przeciwny przyjęciu projektu ustawy był senator Jan Rulewski.

 

// Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (177.)