Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 października 2017 roku nowelizację ustawy o pomoc społecznej, która daje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

 

Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy społecznej możliwe będzie realne wsparcie weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności przebywają lub ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rządowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność Polski. 

 

Opłata może być zniesiona z urzędu lub na wniosek, w części lub całkowicie. Ostateczna decyzja o tym należy do samorządów, uwzględniając możliwości i sytuację finansową gminy. Aby skorzystać z takiego uprawnienia wystarczy przedstawić zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. 

 

Obecnie jest ok 9 tys. członków Korpusu Weteranów z czego ok. 900 przebywa w DPS-ach.