Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej podało kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na rok 2018. Zgodnie z obwieszczeniem ministerstwa w Monitorze Polskim świadczenie pielęgnacyjne w 2018 roku wyniesie 1477 zł, czyli o 71 zł więcej niż w 2017 roku.

 

Dla przypomnienia w 2016 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiła 1300 zł, a w 2015 roku 1200 zł. Podane kwoty są netto, czyli tyle ile opiekun dostaje na rękę. Co roku zatem wysokość świadczenia rosła o 100zł.

 

Od 2017 roku przyjęto zasadę, że wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana, tj. co roku wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. 

 

// Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018, M.P. 2017 poz. 1014