Pobierający rentę rolniczą wypadkową nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku.

 

Mężczyzna pobierający rentę rolniczą wypadkową i opiekujący się niepełnosprawnym synem złożył do Wójta wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego. Wójt odmówił wypłaty świadczenia z uwagi na ustalone wobec wnioskodawcy prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie pracy na umowę zlecenie. Ponadto że warunkiem nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest całkowita rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania takiej opieki. Nadto zgodnie z art. 17 ust 5 lit a cyt. ustawy, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo, między innymi - do renty.

 

Odmowną decyzję Wójta podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Mężczyzna odwołał się zatem do WSA w Gdańsku argumentując, że jest po rozwodzie i sam całodobowo opiekuje się trójką dzieci. Wyjaśnił, iż jego dochody są niskie, a matka dzieci nie płaci mu alimentów.

 

WSA w Gdańsku stwierdził, że skarga mężczyzny jest bezzasadna. Ojciec opiekuje się niepełnosprawnym synem, który to syn ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale bez przyznanego stopnia niepełnosprawności. Jednocześnie mężczyzna od 1997 roku pobiera rentę rolniczą wypadkową w kwocie 1298,54 zł brutto miesięcznie oraz dodatkowo wykonuje pracę na umowę zlecenie z której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 654 zł brutto miesięcznie.

 

Pobieranie renty rolniczej oraz fakt pracy na umowę zlecenia wyklucza przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, ocenił WSA w Gdańsku.

 

// Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 634/17 z 9 listopada 2017 roku. Wyrok jest nieprawomocny i przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zważywszy jednak na okoliczności sprawy i jasne przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, pracujący ojciec, który jednocześnie pobiera rentę rolniczą, nie ma szans na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony