Minister Inwestycji Rozwoju Jerzy Kwieciński

Dostępność plus - zgłoś swoje propozycje zmian

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna prace nad koncepcją ustawy o dostępności (Dostępność plus). Celem programu jest zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i infrastruktury dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, czy kobiet w ciąży. Swoje propozycje, uwagi itd. można nadsyłać do 5 lipca 2018 w dowolnej formie - e-mail, audio, video na adres dostepnosc.plus@miir.gov.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stoi na stanowisku, że renty socjalne nie podlegają zajęciu komorniczego, bo ich kwota nie przekracza 750 zł.

 

6 grudnia 2016 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie której, kwoty wolne od zajęcia komorniczego dla rent i emerytur zostały zwiększone do 75% najniższej emerytury. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2017 roku.

 

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca osobie pobierającej świadczenia z ZUS po potrąceniu musi zostać 750 zł brutto (tj. owe 75% najniżej emerytury). Jeśli świadczenie rentowe wypłacane jest z tytułu czasowej niezdolności do pracy, kwota wolna od zajęcia wynosi 562,50 zł brutto.

 

Przelew z ZUS do komornika
Procedura zajęcia renty/emerytury jest taka, że komornik dokonując zajęcia świadczenia emerytalno-rentowego powiadamia o tym właściwy oddział ZUS, a Zakład wylicza kwotę jaką należy potrącić ze świadczenia i przekazuje ją na konto komornika. I tu pojawia się problem, bo ZUS nie pozwala na zajęcie przez komornika najniższych rent socjalnych.


Obecnie renta socjalna wynosi 840 zł brutto, a netto daje to 724,40 zł. Zdaniem komorników część tej kwoty (różnica między 840 zł a 750) może być przez nich zajmowana. ZUS z kolei twierdzi, że komornicy nie mają racji. Niestety ze względu na różne interpretacje pracownicy ZUS-u są karani grzywną za odmowę zajęcia renty socjalnej.

 

Forum Współpracy opracuje nowe przepisy egzekucji

Wkrótce jednak niejasności mają zostać wyeliminowane. Na wniosek Prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej zostało powołane tzw. Forum Współpracy w skład którego wchodzą przedstawiciele ZUS, ministerstwa sprawiedliwości, rodziny i pracy i polityki społecznej, a także Prokuratoria Generalna. Zadaniem Forum jest opracowanie nowych przepisów, które w jednoznaczny sposób określą zasady egzekucji komorniczej z renty socjalnej. Efekty prac Forum mają być znane w 2018 roku.

 

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony