Od 1 grudnia 2017 roku zaczęła obowiązywać ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [*] na mocy której, osoby z prawem do emerytury nie mogą już starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

 

Osoby, które po 1 grudnia 2017 roku nabyły prawo do powszechnej lub wcześniejszej emerytury (np. pomostowej) nie będą mogły zostać rencistami. Takim osobom ZUS z urzędu przyzna emeryturę, która kwoto może być niższa, niż renta jaką mogłyby pobierać. Na tym zmianach najbardziej zatem skorzysta Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

 

Nowe przepisy są niekonstytucyjne

Niestety nowe przepisy zakładają, że po przejściu na emeryturę i podjęciu zatrudnienia z pensji pracownika wciąż pobierana jest składka rentowa, chociaż fizycznie nigdy nie będzie miał możliwości skorzystania z tego świadczenia.

 

„W ten sposób wprowadza się przymus przechodzenia na emeryturę osób chorych, mających problemy z utrzymaniem się w pracy z powodów zdrowotnych – podkreśla Andrzej Strębski, niezależny ekspert ubezpieczeniowy. – A przecież przepisy jasno określają, że jest prawo do emerytury, a nie obowiązek. Taki przymus może być niezgodny z ustawą zasadniczą” - pisze gazeta.

 

Na starych zasadach rozpatrywane będą jedynie wnioski osób, które złożyły je przed 1 grudnia 2017 r.

 

// Bożena Wiktorowska, Koniec z wyborem między rentą a emeryturą: Można starać się tylko o jedno świadczenie, Dziennik Gazeta Prawna z 25 stycznia 2018

 

[*] Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – DZ. U. 2017 poz. 2120