Posłanka Katarzyna Osos (PO) zwróciła się do ministerstwa finansów z pytaniem, czy resort zamierza zmienić niekorzystne przepisy odnośnie uznawania zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł za dochód w sytuacji, gdy z ulgi rehabilitacyjnej korzysta opiekun.

 

W styczniu 2018 roku rodziny dorosłych, niezdolnych do pracy niepełnosprawnych dowiedziały się, że wielu z nich straciło prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej. Jak wskazują, w styczniu dowiedzieli się, że w wyniku zmiany przepisów do przychodu osób niepełnosprawnych za 2017 r. ma być wliczony zasiłek pielęgnacyjny. Stąd pomimo zwiększenia limitu dochodów osób niepełnosprawnych tj. do kwoty 10080 zł, w większości przypadków, po wliczeniu zasiłku pielęgnacyjnego, kwota ta zostanie przekroczona i tym samym rodziny niepełnosprawnych nie będą mogły odliczyć wydatków poniesionych na ich utrzymanie. Te zmiany są o tyle niezrozumiałe, że skoro podwyższono limit to chyba po to, aby więcej osób skorzystało z ulgi.

 

Pani posłanka Osos zapytała resort finansów, czy zostaną podjęte prace nad zmianą przepisów, które jasno określą, iż do dochodu nie wlicza się wypłacanych świadczeń związanych z niepełnosprawnością?. Wówczas opiekunowie odliczyliby wydatki na niepełnosprawnych niezdolnych do pracy, którzy nie mają innych dochodów.


Nie zamierzamy niczego zmieniać, 153 zł to dochód

 

Odpowiedzi udzielił posłance Paweł Gruza, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów.

 

W stosunku do brzmienia przepisu obowiązującego przed zmianą podwyższony został limit dochodu osoby niepełnosprawnej z 9 120 zł do 10 080 zł, a ponadto dodano, z dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika zostały wyłączone kwoty alimentów na rzecz dzieci.

 

W myśl definicji pojęcia dochodu zawartej w ustawie o PIT, przez dochód należy rozumieć dodatnią różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W świetle powyższego w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji.


W konsekwencji w zakresie kwalifikowania zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej do dochodu osoby niepełnosprawnej przepisy ustawy nie uległy zmianie.

 

Minister Gruza poinformował ponadto, że obecnie nie są prowadzone prace w kierunku wyłączenia świadczeń związanych z niepełnosprawnością z dochodu osoby niepełnosprawnej branego pod uwagę przy ustalaniu, czy osoba ta pozostaje, czy też nie pozostaje, na utrzymaniu podatnika.

 

// Odpowiedź na interpelację posłanki Katarzyny Osos nr 19987 w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne, 14 marzec 2018