23 marca 2018 roku Sejm jednogłośnie poparł nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która zakłada możliwość zwolnienia z opłaty za praktyczną część egzaminu w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna korzysta z własnego samochodu [Aktualizacja 14 maj 2018].


Obecnie osoby niepełnosprawne mogą liczyć na zniżkę 50 proc. jeśli egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B zdają we własnym samochodzie. Po zmianie przepisów opłata za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy zostanie zniesiona. Taką zmianę wymusił Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 37/13 z 8 czerwca 2016 roku)

Ponadto nowelizacja ustawy przewiduje utworzenie strony internetowej, na której znajdziemy wykaz dostępnych pojazdów, które będzie można wykorzystać w czasie egzaminu, a także listę ośrodków dysponujących takimi pojazdami. Ministerstwo będzie wyznaczać wśród podległych jednostek podmiot, który zajmie się prowadzeniem takiej bazy.

8 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie egzaminu na prawo jazdy. TK stwierdził wówczas, że przepisy odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy są niezgodne z konstytucją. Z uwagi na symboliczny wymiar pomocy organizacyjno-technicznej, ograniczoną dostępność programów pomocowych uruchamianych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji oraz bardzo zróżnicowane i często poważne (średnie) koszty wynajmu pojazdu egzaminacyjnego od Ośrodka Szkolenia Kierowców, TK uznał przyznawaną ulgę niepełnosprawnym za niewystarczającą.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia z wyjątkiem przepisu o wyznaczeniu podmiotu, który będzie zarządzać bazą danych - ten wchodzi po 14 dniach od ogłoszenia.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Aktualizacja 14 maj 2018

14 maja 2018 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami (ustawa z 28 lutego 2018 r. Dz.U. z 13 kwietnia 2018 r., poz. 728) która zwalnia niepełnosprawnego z odpłatności za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy, gdy do egzaminu nie będzie użyty pojazd wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz niepełnosprawnego kandydata.