Odmowa wpuszczenia niewidomej z psem przewodnikiem do ośrodka zdrowia to działanie o charakterze dyskryminacyjnym - uznał krakowski sąd odwoławczy. Sprawa ma charakter precedensowy w kontekście ochrony osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Wyrok jest prawomocny, ale nie zapadł jednomyślnie. Jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne. 

 

W 2015 r. pani Jolanta Kramarz zawiadomiła prywatny ośrodek okulistyczny w Krakowie, że jako osoba niewidoma, na wizytę ws. szklanej protezy gałki ocznej przyjedzie w asyście psa przewodnika. W odpowiedzi lekarz „anulował” wizytę (wcześniej odmówił on też usługi innej osobie niewidomej z psem). Kobiecie nie zaproponowano innego terminu ani żadnego innego wsparcia podczas wizyty. Musiała udać się do innej placówki, gdzie wykonano jej protezę gorszej jakości - akrylową (szklane wykonywał ośrodek właśnie w Krakowie - położony dalej od jej miejsca zamieszkania).

 

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Adam Bodnar wytoczył lekarzowi proces cywilny. W pozwie wskazał, że naruszył on godność pacjentki jako osoby niepełnosprawnej. Wywołał u niej poczucie poniżenia i bezradności. Musiała także szukać innego świadczeniodawcy.

 

W lipcu 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza częściowo uwzględnił powództwo. Potwierdził, że obowiązek świadczenia usług, w tym świadczeń zdrowotnych, na rzecz osób poruszających się przy pomocy psa przewodnika wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Zgodnie z pozwem sąd zasądził od lekarza na rzecz pacjentki tysiąc zł zadośćuczynienia - za krzywdę spowodowaną bezprawnym i zawinionym naruszeniem praw pacjenta. Sąd oddalił zaś roszczenie by lekarz wpłacił 25 tys. zł  na cel społeczny -  w związku z krzywdą spowodowaną bezprawnym i zawinionym naruszeniem dóbr osobistych kobiety.

 

W apelacji RPO i Helsińska Fundacja Praw Człowieka kwestionowali wniosek sądu, że pacjentka nie doznała takiej krzywdy by nakazać lekarzowi wpłatę również i na cel społeczny. Według sądu powinna ona była się spodziewać, że lekarz odmówi wizyty, jak wcześniej innej kobiecie - o czym powódka wiedziała. Zdaniem RPO taka interpretacja sądu niejako sankcjonuje odmowę udzielenia świadczeń medycznym osobom niewidomym poruszającym się z psem przewodnikiem, a więc ich dyskryminacji.  Zarazem zachowanie lekarza sąd uznał  za bezprawne - wskazał Adam Bodnar.

 

27 marca 2018 roku Sąd Okręgowy uwzględnił apelację RPO, oddalił zaś apelację pozwanego lekarza.

 

Wyrok jest satysfakcjonujący dla nas. W tej sprawie chodziło przede wszystkim o przypomnienie, że osoby niepełnosprawne mają prawa i nie wolno ich dyskryminować - ocenił rozstrzygnięcie Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - pisze Gazeta Wyborcza.

 

// rpo.gov.pl z 27 marca 2017

// Sid, Lekarz nie przyjął niewidomej pacjentki z psem przewodnikiem. Zapłaci zadośćuczynienie, Gazeta Wyborcza z 27 marca 2018