auto na niebieskiej kopercie; fot. nie-pelnosprawni.pl

Niepełnosprawny rodzic/opiekun, który sam utrzymuje innego niepełnosprawnego nie odliczy podwójnych wydatków na utrzymanie samochodu, uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Opis sprawy

Wnioskodawca posiada II grupę inwalidztwa, żona Wnioskodawcy I grupę inwalidztwa a 20 letni syn Wnioskodawcy ma I grupę inwalidztwa. Wnioskodawca oraz jego żona mają prawo do ulgi z tytułu korzystania z samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne. Żona Wnioskodawcy na siebie i Wnioskodawca na siebie. Syn Wnioskodawcy ma 20 lat, studiuje. Jest na utrzymaniu Wnioskodawcy oraz żony. Wszyscy razem zamieszkują. Syn Wnioskodawcy posiada od urodzenia orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Niepełnosprawności oraz otrzymuje rentę socjalną. Nie przekracza dochodu w wysokości 10 080 zł. Syn Wnioskodawcy nie jest właścicielem ani współwłaścicielem samochodu. Wnioskodawca jest właścicielem samochodu osobowego. Jest to samochód osobowy w rozumieniu art. 5a pkt 19 ustawy PIT.

 

Wnioskodawca wskazuje, że wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PEFRON, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w jakiejkolwiek innej formie. Wnioskodawca posiada orzeczenie o niepełnosprawności od czerwca 2001 r. wydane przez Powiatowy Zespół do spraw Niepełnosprawności w G. Wnioskodawca chce skorzystać z ulgi za 2017 r. Powziął jednak wątpliwość czy poprawny jest odpis ulgi z tytułu korzystania z samochodu na Wnioskodawcę i syna tj. 2 x 2 280 zł (dwa razy limit ­ On i syn).

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2017 łączną kwotę poniesionych wydatków 4 560 zł (2 x 2 280zł) z tytułu używania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne tj. przez Niego oraz będącego na jego utrzymaniu syna?.

 

Zdaniem Wnioskodawcy ma prawo odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2017 łączną kwotę 4 560 zł wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne. Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia zarówno kwoty 2 280 zł z tytułu używania samochodu osobowego przez Niego jako osobę niepełnosprawną jak i kwoty 2 280 zł z tytułu używania samochodu osobowego w związku z utrzymywaniem syna.

 

Niepełnosprawny rodzic odliczy maksymalnie 2280 zł, a nie 4560 zł

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT odliczeniu podlegają wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, np. małżonka, dzieci, rodziców czy rodzeństwo. Warunkiem jest, by dochody osób pozostających na utrzymaniu podatnika nie przekraczały 10 080 zł. Odliczenie wydatków na auto również jest limitowane i nie może przekroczyć 2280 zł rocznie – odliczenie maksymalne.

 

Dyrektor dodał, że osobie fizycznej przysługuje jeden limit, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest osobą niepełnosprawną. Innymi słowy w tej sytuacji niepełnosprawny opiekun/rodzic, który ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko może odliczyć maksymalnie 2280 zł, a nie 4560 zł.

 

// Sygn. Akt 0115-KDIT2-2.4011.113.2018.1.ŁS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 30 kwietnia 2018 r.