Rzeczą skandaliczną jest to, że obsługa tak luksusowego pociągu jak Pendolino nie jest wyposażona w platformą dla osób niepełnosprawnych – pisze Rzeczpospolita powołując się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 

12 kwietnia 2016 roku pewien niepełnosprawny z opiekunem jechał pociągiem pen dolino do Warszawy. Wykupił bilet na przejazd pociągiem Pendolino z zaznaczeniem, iż jest osobą niepełnosprawną. Podczas próby wejścia do pociągu okazało się, że winda, która umożliwić ma wejście do pociągu jest po prostu niesprawna. W zaistniałej sytuacji niepełnosprawny został wniesiony do pociągu przez kierownika pociągu i dwóch innych pracowników.

 

Podobne sytuacje niestety powtórzyły się 5 września 2016, 25 kwietnia 2017 roku i 8 maja 2017 roku - czyli niepełnosprawny z wykupionym miejscem dla osoby poruszającej się na wózku nie miał możliwości dostania się do pociągu bez pomocy osób trzecich.

 

Sprawa trafiła do sądu

Mężczyzna wystąpił na drogę sądową, domagając się aż 600 tys. zł zadośćuczynienia dla niego i jego opiekuna. Naruszenia swego dobra osobistego upatrywał w tym, że jako osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, nie mógł skorzystać ze specjalnej platformy dla osób niepełnosprawnych, lecz zmuszony był do tego, że wnoszony był do pociągu ręcznie przez pracowników kolei.

 

Sąd Okręgowy w Częstochowie (Sygn. akt I ACa 1015/17) ocenił, iż nie zostały wskazane jakie dobra osobiste zostały naruszone podczas wspomnianych przejazdów, orzekając jednocześnie o odstąpieniu od obciążenia stron kosztami postępowania sądowego, powołując się na poczucie sprawiedliwości. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji apelację złożyli powodowie. Na rozstrzygnięcie sądu odnośnie kosztów postępowania zażalenie złożył przewoźnik.

 

Sąd drugiej instancji odrzucił wprawdzie rozważania o jakimkolwiek uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, wskazując jednak, iż zasadne jest zastanowienie się nad wystąpieniem skutku z artykułu 448 Kodeksu Cywilnego.

 

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

 

Powód upatrywał naruszenia dobra osobistego w postaci m.in poczucia wstydu, spowodowanego zwróceniem uwagi osób postronnych na samą czynność wnoszenia niepełnosprawnego do pociągu, tym bardziej, że w niezbędne urządzenia (windy) powinny być wyposażone współczesne środki komunikacji.

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACz 972/17) przyznał, że powoda spotkał duży dyskomfort. - W dzisiejszych czasach, gdy wszelkie budowle, tereny oraz środki komunikacji, dostosowywane są dla osób niepełnosprawnych, nie powinno dochodzić do sytuacji, że osoba taka nie korzysta ze specjalnych urządzeń, umożliwiających w sposób dyskretny i naturalny przemieszczenie się.

 

Zdaniem sądu apelacyjnego nie doszło ani do uszkodzenia ciała, ani naruszenia dóbr osobistych, to jednak orzeczenie sądu pierwszej instancji o odstąpieniu od obciążenia kosztami procesu było zasadne, bowiem nowoczesne linie kolejowe, w których reklamowany jest wysoki komfort jazdy winny być wyposażone w urządzenia do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Kary finansowej nie ma, ale coś pomału się zmienia

Co prawda w opisanej sprawie przewoźnik nie poniósł żadnych konsekwencji finansowych za brak platformy, ale wyrok należy przyjąć z zadowoleniem. Sąd jasno wskazał, że obecnie wszystkie budowle, tereny oraz środki komunikacji, dostosowywane są dla osób niepełnosprawnych, to tym bardziej takie udogodnienie powinien mieć pociąg klasy premium. Kto wie jaki będzie finał przy następnej takiej sytuacji – może tym razem przewoźnik jednak będzie musiał zapłacić jakąś karę, która zmusi go obsługi wszystkich pasażerów na jednakowym poziomie?.

 

// Sąd Apelacyjny w Katowicach, sygn. Akt I ACz 972/17, 28 marca 2018
// Mateusz Adamski, Sąd: to skandal, że w pendolino nie ma platformy dla niepełnosprawnych, Rzeczpospolita z 2 czerwca 2018