4 października 2018 roku Sejm przyjął ustawę (druk nr 1654), która umożliwi poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom, którzy od co najmniej trzech lat mają prawo jazdy kat. B. Nowe przepisy wprowadzają możliwości poruszania się takim pojazdem osobom, które względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kat. A.

 

W uzasadnieniu projektu ustawy napisano, że technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowania bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11 kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocykli trójkołowych.

 

Ponadto, wzrost zainteresowania pojazdami trójkołowymi może przyczynić się do zmniejszenia korków oraz emisji spalin, a więc również do lepszej ochrony środowiska naturalnego. Wzrost sprzedaży takich pojazdów pozytywnie wpłynie również na rozwój gospodarczy kraju.

 

Obecnie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, pod warunkiem ukończenia przez niego 21. roku życia. Natomiast prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21. roku życia.

 

Prawo jazdy kategorii B uprawnia natomiast do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 c szesc., mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, pod warunkiem, że ma się prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat.

 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Teraz projekt trafi do Senatu.

 

Jest duża szansa na to, aby nowe przepisy zaczęły szybko obowiązywać, bo za ustawą w Sejmie głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciw, a także nikt nie wstrzymał się od głosu. Dodatkowo jak napisano w uzasadnieniu zmiana ustawy nie oznacza ani konieczności zmiany blankietów prawa jazdy, ani zmiany innych przepisów w tym przedmiocie, np. egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców.

 

Z drugiej strony projekt tych przepisów wpłynął do Sejmu 5 czerwca 2017 r. i czekał tam 15 miesięcy, aż posłowie się nim w ogóle zajmą.

 

 

Aktualizacja 30 październik 2018

W piątek 26 października 2018 roku Senat przyjął bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.